Ekologia i ochrona środowiska [PDF]

http://ecsmedia.pl/c/ekologia-i-ochrona-srodowiska-u-iext37868600.jpg Ekologia i ochrona środowiska [PDF] Niniejszy tom – Ekologia i ochrona środowiska – w przystępny sposób przybliża ekologię – tę zwłaszcza współcześnie ważną naukę o funkcjonowaniu przyrody, zachodzących w niej zjawiskach dotyczących wszystkich żywych stworzeń. Dziś często słyszymy o problemach związanych z ochroną środowiska i ekologią. Warto przeczytać tę książkę i dowiedzieć się, jak postępować, aby chronić naszą planetę. Stańmy się odpowiedzialnymi mieszkańcami Ziemi! Opracowanie zbiorowe 0 Pobierz ebook bez limitu:

Ilustrowana encyklopedia zwierząt i roślin Polski [PDF]

http://ecsmedia.pl/c/ilustrowana-encyklopedia-zwierzat-i-roslin-polski-u-iext47313314.jpg Ilustrowana encyklopedia zwierząt i roślin Polski [PDF] Ilustrowaną encyklopedię zwierząt i roślin Polski można traktować jako znakomite źródło podstawowych informacji o krajowej faunie i florze. W środku znajdziemy kilkaset fotografii zwierząt w najróżniejszych sytuacjach oraz roślin wraz ze zbliżeniami kwiatów, liści lub owoców. Nie zabraknie również obszernych opisów charakteryzujących poszczególne gatunki. Tabele z podstawowymi danymi o prezentowanych roślinach i zwierzętach pozwolą szybko przyswoić najważniejsze wiadomości, a zamieszczone mapy zasięgów występowania ułatwią lokalizację poszczególnych przedstawicieli fauny i flory w Polsce. Opracowanie zbiorowe 0 Pobierz ebook bez limitu:

Ekologia [PDF]

http://ecsmedia.pl/c/ekologia-u-iext41826342.jpg Ekologia [PDF] Należy pamiętać, że jesteśmy częścią przyrody i konieczność jej ochrony jest naszym obowiązkiem. Niszcząc środowisko naturalne, niszczymy siebie. Warto nauczyć się, jak możemy zmniejszyć ilość odpadów we własnych gospodarstwach domowych, jak ograniczyć użycie substancji chemicznych, jak można korzystać z odnawialnych źródeł energii i technologii mało- i bezodpadowych. Opracowanie zbiorowe 0 Pobierz ebook bez limitu:

Ilustrowany atlas zwierząt [PDF]

http://ecsmedia.pl/c/ilustrowany-atlas-zwierzat-u-iext43258022.jpg Ilustrowany atlas zwierząt [PDF] Ilustrowany atlas zwierząt to: 9 pełnowymiarowych map świata oraz poszczególnych kontynentów Ponad 100 ilustracji przedstawiających zwierzęta świata Atlas zawiera istotne wiadomości na temat zwierząt zamieszkujących wszystkie kontynenty Ziemi. Opracowanie zbiorowe 0 Pobierz ebook bez limitu:

Encyklopedia. Życie na Ziemi [PDF]

http://ecsmedia.pl/c/encyklopedia-zycie-na-ziemi-u-iext47777716.jpg Encyklopedia. Życie na Ziemi [PDF] Dzielimy naszą planetę z milionami innych gatunków stworzeń, które są bardziej zróżnicowane. Szybko rozmnażające się bakterie żyją minuty, a życie dorosłej jętki trwa krócej niż przeczytanie tej książki. Inne organizmy istnieją tysiące lat: niektóre drzewa klonują się od czasów ostatniej epoki lodowcowej, a jedno ze zwierząt jest praktycznie nieśmiertelne. Encyklopedia ta ukazuje zdumiewającą różnorodność gatunków roślin i zwierząt zasiedlających Ziemię. W jednym z rozdziałów omówiono gatunek, który wpłynął na życie na naszej planecie bardziej niż jakikolwiek inny: jest nim człowiek. Banes Graham L. 0 Pobierz ebook bez limitu:

Rośliny chronione w Polsce [PDF]

http://ecsmedia.pl/c/rosliny-chronione-w-polsce-u-iext41826518.jpg Rośliny chronione w Polsce [PDF] Książka ta przedstawia najpopularniejsze gatunki roślin objętych w Polsce prawną ochroną. Wydanie to adresowane jest do osób poszukujących dokładnych informacji o gatunkach, które można spotkać na łonie natury. Opracowanie zbiorowe 0 Pobierz ebook bez limitu: